Kayıt verileri

Şirket ve bireysel girişimcinin temel kayıt verileri aşağıda belirtilmiştir:

  • şirketin adı
  • kayıt tarihi
  • şirketin mevcut durumu
  • şirketin faaliyet türleri
  • yasal ve posta adresleri
  • ajanların isimleri ve bilgileri
  • şirketin kurucular ve yöneticileri hakkında bilgi
  • belgelerin kopyaları ve diğ.

Kayıt verilerinin mutlak çoğunluğunu şirketlerin resmi devlet kayıtlarından alıyoruz ve tüm verileri günceliyoruz. Şu anda on milyonlarca kayıt vardır.

Maalesef bazı devletler kayıtlı şirketler hakkında bilgi vermiyordur. Bu durumda, biz kullanıcılarımızın en eksiksiz bilgilerine ulaşması için diğer güvenilir kaynaklardan bilgi almaya çalışıyoruz.

Kullanıcılarımızın tek bir yerden dünyanın herhangi bir şirket hakkında onlara gereken tüm bilgileri bulmaları için mümkün olan her şeyi yapıyoruz.