Kayıt verileri

Kategori (tamamen)

Sole Proprietorship

Kategori (kısaltılmış)

Sole Proprietorship

Tescil numarası

332709401444

Ülke

Rusya

Tüzel kişiliklerin tescili sırasında şirketin tescil tarihi

2016-08-01

İsimler

Şirket ismi

Индивидуальный предприниматель ФАДЕЕВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Adresler

Diğer kayıtlar

Vergi Dairesi

Индивидуальный предприниматель ФАДЕЕВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА

İletişim

banka hesabı

Finansal işlemler

Mal ve hizmet tedariki

Borçlar

Müşteriler

Tasfiye

Mahkeme davaları

Yaptırımlar

şikayetler

Denetimler

Kayıtlı sermaye

Paylar

Finansal tablolar

Hissedarlar

İzinler

Lisanslar

Sertifikalar

Fikri mülkiyet

Emlak

Araçlar

Alan isimleri

Ana şirket

Ana şirket

Индивидуальный предприниматель ФАДЕЕВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА

Dallar