Kayıt verileri

Kategori (tamamen)

014

Tescil numarası

0400.839.929

Kayıt tarihi

1949-12-22

Ülke

Belçika

İsimler

Şirket ismi

Etablissements Festraets

Adresler

Yasal adres

123, Maurits Sabbestraat, Mechelen, 2800

Diğer kayıtlar

Vergi Dairesi

Etablissements Festraets

İletişim

banka hesabı

Finansal işlemler

Mal ve hizmet tedariki

Borçlar

Müşteriler

Tasfiye

Mahkeme davaları

Yaptırımlar

şikayetler

Denetimler

Kayıtlı sermaye

Paylar

Finansal tablolar

Hissedarlar

İzinler

Lisanslar

Sertifikalar

Fikri mülkiyet

Emlak

Araçlar

Alan isimleri

Ana şirket

Ana şirket

Etablissements Festraets

Dallar