Kayıt verileri

Kategori (tamamen)

Private Limited Company

Tescil numarası

0400.739.761

Kayıt tarihi

1967-10-17

Ülke

Belçika

İsimler

Şirket ismi

Mel

Adresler

Yasal adres

7, Paddeputstraat, Affligem, 1790

Diğer kayıtlar

Vergi Dairesi

Mel

İletişim

banka hesabı

Finansal işlemler

Mal ve hizmet tedariki

Borçlar

Müşteriler

Tasfiye

Mahkeme davaları

Yaptırımlar

şikayetler

Denetimler

Kayıtlı sermaye

Paylar

Finansal tablolar

Hissedarlar

İzinler

Lisanslar

Sertifikalar

Fikri mülkiyet

Emlak

Araçlar

Alan isimleri

Ana şirket

Ana şirket

Mel

Dallar