Kayıt verileri

Kategori (tamamen)

014

Tescil numarası

0400.394.719

Kayıt tarihi

1927-08-29

Ülke

Belçika

İsimler

Şirket ismi

Schindler

Adresler

Yasal adres

30, Rue de la Source, Saint-Gilles, 1060

Diğer kayıtlar

Vergi Dairesi

Schindler

İletişim

banka hesabı

Finansal işlemler

Mal ve hizmet tedariki

Borçlar

Müşteriler

Tasfiye

Mahkeme davaları

Yaptırımlar

şikayetler

Denetimler

Kayıtlı sermaye

Paylar

Finansal tablolar

Hissedarlar

İzinler

Lisanslar

Sertifikalar

Fikri mülkiyet

Emlak

Araçlar

Alan isimleri

Ana şirket

Ana şirket

Schindler

Dallar