Kayıt verileri

Kategori (tamamen)

129

Tescil numarası

0214.194.311

Kayıt tarihi

1973-04-19

Ülke

Belçika

İsimler

Şirket ismi

Watering Het Grootbroek

Adresler

Yasal adres

6, Hilvenstraat (Kin), Kinrooi, 3640

Diğer kayıtlar

Vergi Dairesi

Watering Het Grootbroek

İletişim

banka hesabı

Finansal işlemler

Mal ve hizmet tedariki

Borçlar

Müşteriler

Tasfiye

Mahkeme davaları

Yaptırımlar

şikayetler

Denetimler

Kayıtlı sermaye

Paylar

Finansal tablolar

Hissedarlar

İzinler

Lisanslar

Sertifikalar

Fikri mülkiyet

Emlak

Araçlar

Alan isimleri

Ana şirket

Ana şirket

Watering Het Grootbroek

Dallar