Kayıt verileri

Kategori (tamamen)

129

Tescil numarası

0214.185.896

Kayıt tarihi

1971-01-01

Ülke

Belçika

İsimler

Şirket ismi

Watering van Zommergem-Lovendegem

Adresler

Yasal adres

1 C, Hofbouwstraat, Zomergem, 9930

Diğer kayıtlar

Vergi Dairesi

Watering van Zommergem-Lovendegem

İletişim

banka hesabı

Finansal işlemler

Mal ve hizmet tedariki

Borçlar

Müşteriler

Tasfiye

Mahkeme davaları

Yaptırımlar

şikayetler

Denetimler

Kayıtlı sermaye

Paylar

Finansal tablolar

Hissedarlar

İzinler

Lisanslar

Sertifikalar

Fikri mülkiyet

Emlak

Araçlar

Alan isimleri

Ana şirket

Ana şirket

Watering van Zommergem-Lovendegem

Dallar