Companies
chevron_right

Search

chevron_right
50
expand_more
sort
Sort
expand_more
check
Legal nameCompany numberStatusJurisdictionRegistration datePrimary industrySizeTrade name
settings
check
PERŠA IN PERŠA BAR JAN proizvodnja izdelkov iz lesa in trgovinske storitve, d.n.o., Beričevo 19, Dol pri Ljubljani 1262
Slovenia
check
J.A.S. JOHANSSON IN DRUGI, gostinstvo in druge storitve, d.n.o.
Slovenia
check
MILKOVIČ, storitve in trgovina, k.d.
Slovenia
check
PROJEKTIVNI BIRO-INŽENIRING d.o.o.
Slovenia
check
ZVON, trgovsko podjetje, d.o.o.
Slovenia
check
IRENA KAFOL svetovanje, d.o.o.
Slovenia
check
POK podjetje za preoblikovanje in obdelavo kovin d.o.o.
Slovenia
check
TARA trgovina in storitve d.o.o., Ljubljana, Štihova 17
Slovenia
check
POMURSKA ZALOŽBA d.o.o. - v stečaju
Slovenia
check
AVTERA, distribucija računalniške in pisarniške opreme, d.o.o.
Slovenia
check
B & B proizvodnja, storitve, posredništvo, trgovina in gostinstvo d.o.o.
Slovenia
check
B&L - UTRIP proizvodnja, export-import in trgovina, d.o.o. - v stečaju
Slovenia
check
PROINN, podjetje za trgovanje in poslovanje z nepremičninami, d.o.o., Radovljica
Slovenia
check
ASSIRO, trgovina in posredništvo, d.o.o.
Slovenia
check
EXIMMA inženiring d.o.o.
Slovenia
check
NOVOHIT svetovanje, inženiring, proizvodnja d.o.o.
Slovenia
check
ELEKTRONABAVA, specializirana trgovina z elektrotehničnimi materiali d.o.o.
Slovenia
check
SAŠA računovodske storitve in davčno svetovanje d.o.o.
Slovenia
check
TAVČAR A & B d.o.o., špedicija, izvoz, uvoz, transport
Slovenia
check
STENKO proizvodnja, reciklaža in trgovina d.o.o., Trzin
Slovenia
check
FABI d.o.o. Gostinstvo in trgovina Vipava, Budanje 3c
Slovenia
check
OMICRON tiskarna ter proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona, d.o.o.
Slovenia
check
AUSTROCHEM trgovina, izvoz in uvoz, d.o.o.
Slovenia
check
HOTEL CERKNO Gostinsko turistično podjetje d.o.o.
Slovenia
check
PLESNI STUDIO REBULA Podjetje za organizacijo in izvedbo plesnih prireditev d.o.o. Šempeter
Slovenia
check
RADIX trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
Slovenia
check
PLENIT trgovsko podjetje d.o.o., Ljubljana
Slovenia
check
BAM GRADNJE gradbene storitve d.o.o.
Slovenia
check
DAMIS storitve in trgovina d.o.o.
Slovenia
check
DITROS izolacije centralnega ogrevanja, vodovodnih instalacij in klimatskih naprav d.o.o.
Slovenia
check
TRAFT Turizem, računovodstvo, finance, trgovina d.o.o. Bovec
Slovenia
check
LABORMED podjetje za trgovino, projektiranje in svetovanje d.o.o., Ljubljana
Slovenia
check
TOLMINKA d.o.o. Trgovsko in storitveno podjetje
Slovenia
check
R GAMA - MM podjetje za proizvodnjo vizualnih in audio komunikacij d.o.o., Ljubljana
Slovenia
check
MARCOM trgovsko podjetje na debelo in drobno, marketing in zastopstvo d.o.o.
Slovenia
check
LIMACO družba za finančno svetovanje d.o.o.
Slovenia
check
VAČO varovanje okolja d.o.o.
Slovenia
check
ARMEX ARMATURE podjetje za proizvodnjo, kooperacijo in trgovino, d.o.o., Ivančna Gorica
Slovenia
check
SPRING arhitekturni biro Tomaž Kancler d.o.o.
Slovenia
check
VAL PLUS, trgovina, posredništvo in storitve d.o.o.
Slovenia
check
COMAL d.o.o. prevozi, trgovina, proizvodnja in storitve Ig, Dobravica 23
Slovenia
check
MLADINSKI CENTER RADOVLJICA d.o.o. svetovanje - v likvidaciji
Slovenia
check
RAČUNOVODSKI SERVIS, Podjetje za računovodske in knjigovodske storitve Ljutomer d.o.o.
Slovenia
check
ARCHICOM arhitektura, nepremičnine in svetovanje d.o.o.
Slovenia
check
ISTRACOMMERCE, trgovina in storitve d.o.o.
Slovenia
check
ECU trgovsko in storitveno podjetje d.o.o.
Slovenia
check
HYDRO-HIT inženiring za hidroenergetske objekte d.o.o., Spodnje Gameljne
Slovenia
check
ARANEA poslovno tehnični informacijski sistemi d.o.o., Ljubljana
Slovenia
check
MEZE, trgovina, proizvodnja, storitve, d.o.o., Lesce
Slovenia
check
TOPOS, Tržne analize, oblikovanje, projektiranje, okoljevarstvene študije, svetovanje d.o.o.
Slovenia

We serve cookies.
We use tools, such as cookies, to enable essential services and functionality on our site and to collect data on how visitors interact with our site, products and services. By clicking Accept to use this site, you agree to our use of these tools for advertising and analytics.