Companies in Bosnia And Herzegovina

Results

Name Registration date Status State
"SANITEKS" dioničko društvo Velika Kladuša -
Društvo za eksploataciju i obradu kamena, trgovinu i usluge "SANI" d.o.o. Jablanica -
Trgovina tekstilom "SAMPON", Brčko, vl. Hadžić Hidajeta, s.p. -
"SA-MA" d.o.o. poduzeće za eksport-import pravnih osoba, TOMISLAVGRAD -
"SAKSOFON" d.o.o. za promet roba i usluga -
"SA 'REKS" Društvo za vanjsku i unutrašnju trgovinu i zastupništvo d.o.o. Sarajevo -
"S - A" Taksi, Brčko distrikt BiH, Maoča bb, vl. Bećić Miralem s.p. -
"RUKAVIČAR" d.o.o. Alibegovci bb-Usora, Društvo za kožnu i tekstilnu proizvodnju i promet -
"RUDNICI BOKSITA JAJCE" otvoreno dioničko društvo, Jajce -
RUDNICI BOKSITA d.o.o. za eksploataciju rude ŠIROKI BRIJEG -
RUDNICI BOKSITA d.o.o. za eksploataciju rude POSUŠJE -
Samostalni preduzetnik za trgovinu "ROZA - TEKSTIL" Brčko, vl. Šarkanović Ružica -
Samostalni preduzetnik za trgovinu "ROTEX" ,Brčko,Dubrave "Arizona",vl. Maksimović Stana -
"REMIKS-MONT" d.o.o. za građevinarstvo i usluge, Lukavac -
Društvo za proizvodnju, eksploataciju, promet i usluge "RADIĆI-KAMENOLOM", d.o.o. Zenica -
Preduzetnik za trgovinu, usluge i prevoz "MAJEVICA EKSPRES" Brčko, vl. Lazić O. Radivoje s.p. -
"PROLUX" Društvo za trgovinu, eksport-import, posredovanje i usluge, d.o.o. Sarajevo -
Društvo za proizvodnju obuće i trgovinu "PRO EKSIM" d.o.o. Zenica -
Samostalni preduzetnik Precizno bravarski servis "MAKSIMOVIĆ", Brčko, vl. Maksimović Ilija, s.p. -
Preduzetnička radnja Auto servis "AĆIMOVIĆ" Brčko, vl. Aćimović Aleksandar, s.p. -
"PLASTEX" d.o.o. proizvodnja fleksibilne ambalaže -
"PINJO - linea" Društvo za proizvodnju tekstilnih i trikotažnih proizvoda d.o.o. Sarajevo -
"PEGASUS" Društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge umjetninama i ekskluzivnim proizvodima d.o.o.Sarajevo -
Društvo za proizvodnju tekstilne robe, obuće i trgovine "PAPAS TRADING" d.o.o. Travnik -
"PABS-PLASTIKS" Društvo s ograničenom odgovornošću Vitez -
Javna ustanova Osnovna škola "ALEKSA ŠANTIĆ" SARAJEVO -
OSIJEK-KOTEKS društvo sa ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu, Sarajevo -
"ORLOVA KLISURA - INŽENJERING" d.o.o. za eksploataciju, preradu krečnjaka i promet građevinskog materijala Tuzla -
"OREKS" Društvo za proizvodnju, ugostiteljstvo, trgovinu, promet i usluge d.o.o. Sarajevo -
Samostalni preduzetnik za obavljanje ugostiteljske djelatnosti "OPŠTINA" vl. Maksimović Milan, s.p., Brčko distrikt, ul. Bulevar mira br. 1 -
Društvo za promet "ONIKS KOMERC" d.o.o. Breza -
Preduzetnik za prodaju tekstilne robe "OGI", Brčko, Dubrave, tržnica "Arizona", vl. Šavija Miodrag, s.p. -
Taksi prevoznik "ODDEAA", Brčko, vl. Pudić Borislav, s.p. -
"NOVOTEKS" d.o.o. za trgovinu i zanatstvo Kiseljak -
"NOVA TEKSTIL" Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo -
NOKIA SIEMENS NETWORKS d.o.o. za mrežne sisteme, Sarajevo -
"NIF COMMERCE-MAKS" Društvo sa ograničenom odgovornosti Kiseljak -
Društvo za trgovinu tekstilom "New Yorker BH" d.o.o. Sarajevo -
"NETIKS" društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge, Brčko distrikt BiH, Dubrave -
"NENO Đ" Trgovina tekstilnom robom,Brčko,ul.Kantardžića bb (Buvlja pijaca) vl. Đurić Dragan, s.p. -
NAMEKS d.o.o. Široki Brijeg -
"NAKLADA-TISAK KS" Društvo sa ograničenom odgovornošću Kiseljak -
"MUKS" d.o.o.Trgovinsko uslužno društvo -
Samostalni preduzetnik za trgovinu i usluge "MOBTEL - CITY", vl. Đukić Aleksandar, s.p. -
Samostalni preduzetnik za trgovinu i servis mobilnim telefonima i kompjuterima, komisionu prodaju, izradu programa i snabdijevanje stručnom literaturom "MOBIL ELECTRONICS" Brčko, vl. Radić Aleksandar -
Trgovinska radnja "MOBELIX" Brčko distrikt, ul. Ive Andrića bb, Lamela broj 1, vl. Kuga Aleksandar, s.p. -
MKS Društvo za inženjering i promet d.o.o. Sarajevo -
M-K-I TEKS d.o.o. Ljubuški -
"MINOEKSPLOZIV-DEMINIRANJE" Društvo za deminiranje i manipulaciju ubojitih borbenih srestava i minsko-eksplozivnih sredstava, proizvodnju i trgovinu d.o.o. Vitez -
"MILOŠEVIĆ" Brčko distrikt BiH, trgovina tekstilnom robom, vl. Milošević Saša, s.p., Brčko distrikt, ul. Kantardžića bb -
1

We serve cookies.
We use tools, such as cookies, to enable essential services and functionality on our site and to collect data on how visitors interact with our site, products and services. By clicking Accept to use this site, you agree to our use of these tools for advertising and analytics.

Learn more